Ve tmě

Srdce nabodl jsem
na trní černé růže
oči zavřel
pak půlnoc odbyla
já pomysle si
vstaň, nuže

Strážný anděl
jenž …

V pláči

V pláči
stojím na šikmých zdech
království dal bych za nádech
přes ozvěny vzlyků
bodá mě cizí vzdech

Bose nohy  …

V kostce

V kostce hladím hrany stěn
spočítávám čísla
nahou tmou jsa obezděn
nad hlavou neonová zář
kolmá, lomená, svislá

Jak v …

U pařízku

Na paloučku u pařízku
sedí v hloučku bez kloboučků
parta kloučků
nad hlavami mladou břízku
jež pohádky jim větrem vypráví…

Damokl

Damoklův meč mi na hlavu spad
hledím vlevo, vpravo
když tu v mysl náhlý vpád
smyšlenek snad vodopád
já na …

Bílá

V raním dnění
za tichého kuropění
spřádám sítě pavoučí
z mlhy, dýmu z komínů
provázkem z duhy
než je vítr …

Obracím

Obracím světlo v dlani
jako cetku blýskavou
lacinou svatozář
svatému nad hlavou
do kapsy schovám hořkost
a její zář

 …

Víno

Pil jsem víno
však v číši pelyněk se na mě smál
medu lžíci
jako sůl bych nabíral
skrz modř oblohy…

Po schodech

Scházím po schodech
z šedého kamení
v hlavě otázky
čekajíc na dne probuzení
tvé objetí, horký dech
laskavé znamení
pohřbilo …

Do oblak

Přijď a otevři dveře vcházení
projdi branou odcházení
svůj pohled vlož do dlaní nejněžnější z víl
zapomeň na zapomnění chvil…

Namaluj

Namaluji svět
na vodní hladinu
kapkami deště
štětcem mlhy
špachtlí oblázků

Jak namaluješ ten svůj?
prstem v písku
dlaní v …